Fred Weber Logo

Dale Carnegies ledarskapsträning för chefer gav en strukturerad process att använda i arbetetsrelationer, och hjälpte cheferna att utveckla ett personligt ledarskap. Inom ett år hade 76 medarbetare tillträtt ledande befattningar. "De är inte nyanställda, så det är en tydlig fördel vi fick genom träningen," säger Giordano. Kursen sammanförde människor i hela företaget och skapade en trygg miljö där de kunde kommunicera och lära av varandra. "Tack vare att de hade gemensam träning med Dale Carnegie upptäcktes dessa affärsmöjligheter. Det har varit mycket lönsamt för oss," menar Tony Giordano.

Hur ser deras situation ut idag
Fred Weber upptäckte genom Dale Carnegies träning, att effektivt ledarskap inte handlar så mycket om att "chefa", utan mer om att skapa en innovativ miljö där medarbetare känner att de är värdefulla och tror på att de kan lyckas. Med en ny generation vid rodret, siktar Weber återigen på att växa och att fortsätta vara marknadsledande.
Challenge Icon

Utmaningar

Mycket av Fred Webers grundläggande kunskaper försvann i samband med omfattande pensionsavgångar, samtidigt som stora nyförvärv gjordes för att öka avkastningen. Den nya ledningen saknade viktiga ledarskapsförmågor.

Solution Icon

Lösning

Dale Carnegies ledarskapsträning för chefer hade en bra balans mellan teambuilding, principbaserade kunskaper och praktisk utveckling av färdigheter, vilket hjälpte företaget att skapa en gemensam vision för ledningen. Personer från alla delar av företaget sammanfördes i en trygg miljö, där de behövde kommunicera och lära av varandra.

Results Icon

Resultat

Nya innovationsprojekt, som inte föreslagits tidigare, gav nya affärsflöden, varav en affär gav en kostnadsbesparing på mer än 15 miljoner kronor. Inom ett år, med stark utveckling, hade 76 medarbetare fått utökat ledningsansvar. Med en ny generation vid rodret, siktar Weber återigen på att växa.

"Jag kan inte nog framhålla vad den här processen har gjort för vårt företag. Upplägget och strukturen av kursen hjälpte oss att hitta sätt att säkerställa att alla strävar mot samma mål. Att hela organisationen står bakom ledningens vision är mäktigt och skapar enastående resultat för både våra medarbetare och intressenter."

Testimonial Image
Fred Weber - Tony Giordano, Senior Vice President for Material Services, Fred Weber, Inc.