Dale Carnegies ledarskapsträning för chefer implementerades för att utveckla ledarskapsförmågan hos chefer, för att ge företagsledningens chefer en möjlighet att fokusera på att öka företagets tillväxt. Ett internt anpassat säljprogram stärkte självförtroendet hos Fabric Architectures chefer och bidrog till att skapa en process för att presentera lösningar med entusiasm, kunna påverka samtal och att genomföra fler affärer. Under förändringsprocessen fick vissa nyckelpersoner genomgå Dale Carnegies Kommunikations- och ledarskapsträningsprogram. Detta lärde dem att skapa och förbättra relationer, och att samtidigt i sina roller kunna hantera snabba och ständiga förändringar på arbetsplatsen.

Hur ser deras situation ut idag

Ledarskapsträningen för chefer och behovet av att göra verksamheten effektivare, bidrog till en omorganisation av företaget, till en platt organisationsstruktur, vilket gav medarbetarna mer varierade roller och arbetsuppgifter, även försäljningsuppdrag. Ett resultat av säljprogrammet var att företagets försäljning ökade med 26% under förra året. Som resultat av Dale Carnegies kommunikations- och ledarskapsprogram blev cheferna rustade för att lösa problem tillsammans med andra, bli mer medvetna om sitt ledarskap, och att vara mer entusiastiska och säkra i alla typer av situationer.

Utmaningar

För att kunna öka företagets tillväxt, förstod ledningen för Fabric Architecture att de behövde förändra strukturen i organisationen. Debra Drew, chef i ledningen och Dale Carnegie-deltagare, ville försäkra sig om att teamet hade stöd genom hela den snabba förändringsprocessen, och att den nuvarande verksamhet inte blev lidande.

Lösning

Initialt deltog tre personer i Ledarskapsträningen, för att utveckla chefers ledarskapsförmågar så att företagsledningens chefer fick en möjlighet att fokusera på att öka företagets tillväxt. Teamet som arbetar med kundkontakter genomgick ett internt anpassat säljprogram som ökade deras självförtroende och genom programmet skapades också en process för att presentera lösningar. Vidare deltog fyra nyckelpersoner också i kommunikationsprogrammet, vilket hjälpte dem att bli skickliga på att bygga och stärka relationer.

Resultat

Den strukturella förändringen skedde gradvis och störde inte verksamheten märkbart. Genom förbättrade relationer med leverentörer, ökade antalet underleverantörer med 70%. Företagets försäljning ökade med 26% under förra året. Förändringen som innebar ett större kundfokus, ökade antalet avslut på föreslagna lösningar med 23%.

"Fabric Architecture är redo att växa och vårt partnerskap med Dale Carnegie kommer att säkerställa att våra medarbetare har de färdigheter som behövs för att få de resultat vi behöver."

Fabric Architecture -

Upptäck hur Dale Carnegie kan skapa resultat för ditt företag eller team

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.