Delta Dental Logo

Ledarskapsträningen för chefer hjälpte seniora chefer att utveckla sin förmåga att hantera processer och projekt, att delegera på ett effektivare sätt, samt att bättre kunna stärka självförtroendet hos sina medarbetare. Ledarskapsträningen som var öppen för chefer på olika nivåer, fokuserade på att fortsätta att förbättra individers självförtroende och kommunikationsförmåga. Dale Carnegies praktiska och team-orienterade träning bidrog till att öka samverkan inom ledningsteamet och hjälpte dem att fokusera på att sätta resultatmål för företaget.

Hur ser deras situation ut idag
Det tvärfunktionella samarbetet bidrog till att upplösa interna grupperingar som skapats inom avdelningar och förbättrade kommunikationen, vilket också skapade bättre samverkan mellan olika områden i organisationen. Genom den ökade effektiviteten som erhölls med förbättrat arbetsflöde och ökad delegering, fick chefer ansvar för flera personer och kunde göra flera arbetsuppgifter, utan en ökning av antalet chefer. Ju mer företaget upptäckte gemensamma nämnare inom organisationen, desto starkare och mer enat blev det.
Challenge Icon

Utmaningar

Delta Dental i Arkansas har stort talangkapital i organisationen, men behövde förbättra chefernas ledarskapsförmåga. Många mellanchefer saknade kompetens att hantera sitt dagliga ansvar och förmåga att lösa konflikter, med missnöje och hög personalomsättning som resultat.

Solution Icon

Lösning

Dale Carnegie Training rekommenderade träning i två steg - Ledarskapsträning för chefer för att förbättra ledarskapsförmågan, och Kommunikation och ledarskapsträning för att boosta individers självförtroende och kommunikationsfärdigheter. Deltagarna varvade teori med praktiska lösningar för att förbättra Deltas operativa effektivitet och produktivitet.

Results Icon

Resultat

Dale Carnegie Training hjälpte Delta Dental identifiera möjligheter att uppnå verksamhetsmålen gällande produkivitet och effektivitet, minska kostnader och förbättra servicekapacitieten. I takt med att medarbetares självförtroende ökade, förbättrades deras produktivitet och kommunikation och samarbete fungerade väl. Träningen resulterade i att Delta Dentals skapade toppresultat, både operativt och ekonomiskt.

"Dale Carnegies program har gjort en betydande skillnad. Förra året var vårt bästa operativa år, vårt bästa år ekonomiskt och vi hade den största tillväxten i företagets historia. Anledningen var att våra medarbetare fick gedigen träning i att bli effektivare i sitt arbete och inspirera andra att också bli det. Dale Carnegie har enormt stora erfarenheter i den här typen av träning, över hela världen."

Testimonial Image
Delta Dental - Ed Choate, President and CEO, Delta Dental Arkansas