Boyes Turner Logo

Dale Carnegie Training deltog aktivt i utformningen av Boyes Turners strategi och hjälpte företaget förstå, att ju bättre ett företag tar hand om sina interna kunder – medarbetarna – desto bätttre rustade blir de att ta hand om sina externa kunder. Parternas åtagande att leva enligt sina värderingar, förändrade kulturen och skapade en grund för företagets kommande framgångar.

Hur ser deras situation ut idag
Resultaten talar för sig själva och Boyes Turner har (enligt Sunday Times) blivit den bästa advokatfirman, i sin kategori, i regionen att arbeta hos, följt av att vara den bästa advokatbyrån att arbeta hos i sydöstra delarna av Storbritannien och en av de 20 mest dynamiska advokatfirmorna i hela Storbritannien (Legal Business). Boyes Turner var nyligen också finalist i the Lloyds TSB Management Team of the Year awards.
Challenge Icon

Utmaningar

Att utveckla människor och deras attityder och färdigheter att arbeta i team är den viktigaste nyckeln till att bygga en framgångsrik advokatfirma. Många har försökt, men få har lyckats.

Solution Icon

Lösning

En väl genomtänkt strategi är avgörande och att ha en expert från Dale Carnegie som hjälper dig och diskuterar idéer, ger mervärde och får saker att hända fortare. Dale Carnegies skräddarsydda metoder har hjälpt många seniora chefer att skapa större medvetenhet om vikten av effektiv personlig utveckling hos medarbetare. Detta har i sin tur förbättrat deras förmåga att coacha och vara mentor.

Results Icon

Resultat

HR har fått en central roll i verksamheten och är ett nyckelverktyg vid förändringar. Detta har skyndat på Boyes Turners framsteg och lagt en stark grund för företagets verksamhet. Effekterna är synbara i form av starkare serviceutbud, större kundunderlag och högt anseende hos andra oberoende organisationer.

”Dale Carnegie har hjälpt mig att guida verksamheten till att bli erkänd som en av de bästa regionala advokatbyråerna i Storbritannien. Vi har växt snabbt under de senaste fem åren, har ökat omsättningen från fyra till över tio miljoner pund, märkbart förbättrat vår service och vi har också stärkt vårt kundunderlag.”

Testimonial Image
Boyes Turner - Andrew Chalkley, CEO and Partner.