icon Treinamento presencial

Strategiska presentationer

Visão Geral do Treinamento
Icon

O que você vai aprender

Du tränar på att hålla presentationer. Under programmets två dagar kommer du att hålla minst sex stycken. Presentationerna filmas och utvärderas, av dig tillsammans med två av våra seniora instruktörer. Vi ser vad du som person kan göra mer av, mindre av eller annorlunda, för att leverera framgångsrika tal i din både professionella och privata vardag.

Icon

Por que você quer aprender

Du får nya verktyg och mental träning i att använda i din kommunikation. Allt i syfte att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet, inspirera mera och nå nya resultat.

Icon

Como isso vai ajudar você

Vi utgår från dig och din personlighet. Vi gör dig medveten om vad som gör dig unik, dina starka sidor som kommunikatör och tillsammans med dig tillför vi struktur, tydlighet och inspiration till din kommunikation.

Inscreva-se nesse treinamento

Você adicionou um treinamento de um local diferente.

Você só pode se inscrever ou adicionar treinamentos ao seu carrinho em um local por vez.
Tudo bem! Você ainda pode se inscrever para este treinamento, e nós vamos remover o local previamente selecionado e substituí-lo pelo local atual.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie