icon Treinamento presencial

Kommunikasjon og lederskap

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

Visão Geral do Treinamento

I år vil flere hundre ledere og nøkkelpersoner løfte prestasjonene sine til et nytt nivå gjennom Kommunikasjon og lederskap. Du kan være en av dem.

Icon

O que você vai aprender

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Icon

Por que você quer aprender

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

Icon

Como isso vai ajudar você

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

Inscreva-se nesse treinamento

Você adicionou um treinamento de um local diferente.

Você só pode se inscrever ou adicionar treinamentos ao seu carrinho em um local por vez.
Tudo bem! Você ainda pode se inscrever para este treinamento, e nós vamos remover o local previamente selecionado e substituí-lo pelo local atual.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie