icon Szkolenie In-Person

Strategiska presentationer

Icon

Czego się nauczysz?

Du tränar på att hålla presentationer. Under programmets två dagar kommer du att hålla minst sex stycken. Presentationerna filmas och utvärderas, av dig tillsammans med två av våra seniora instruktörer. Vi ser vad du som person kan göra mer av, mindre av eller annorlunda, för att leverera framgångsrika tal i din både professionella och privata vardag.

Icon

Dlaczego chcesz się tego nauczyć?

Du får nya verktyg och mental träning i att använda i din kommunikation. Allt i syfte att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet, inspirera mera och nå nya resultat.

Icon

Jak ci to pomoże?

Vi utgår från dig och din personlighet. Vi gör dig medveten om vad som gör dig unik, dina starka sidor som kommunikatör och tillsammans med dig tillför vi struktur, tydlighet och inspiration till din kommunikation.

Zarejestruj się na kurs

Page 1
Next

Dołączyłeś kurs z innej lokalizacji.

Możesz zarejestrować się i dodać kursy do Koszyka tylko z jednej lokalizacji.
To nic! W dalszym ciągu możesz zapisać się na ten kurs. Usuniemy poprzednią lokalizację i zastąpimy ją aktualną.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie