icon Szkolenie In-Person

Kommunikasjon og lederskap

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

Opis Kursu

I år vil flere hundre ledere og nøkkelpersoner løfte prestasjonene sine til et nytt nivå gjennom Kommunikasjon og lederskap. Du kan være en av dem.

Icon

Czego się nauczysz?

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Icon

Dlaczego chcesz się tego nauczyć?

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

Icon

Jak ci to pomoże?

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

Zarejestruj się na kurs

Page 1
Next

Dołączyłeś kurs z innej lokalizacji.

Możesz zarejestrować się i dodać kursy do Koszyka tylko z jednej lokalizacji.
To nic! W dalszym ciągu możesz zapisać się na ten kurs. Usuniemy poprzednią lokalizację i zastąpimy ją aktualną.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie