Arrow LeftBack
Icon Skuteczne Prezentacje

High Impact Presentation

In Person

본 코스는 다양한 종류의 프레젠테이션에서 자신감 넘치고 능숙하게 커뮤니케이션 하도록 역량을 개발해 드립니다.

Sprawdź terminy i lokalizacje
Head with lightbulb

Czego się nauczysz?

명확한 의사소통, 자연스럽고 차분한 제스쳐, 복잡한 주제를 간결하게 설명하는 방법을 배울 수 있습니다. 또한 신뢰감을 높이고 열정을 전달할 수 있습니다. 또한 프레젠테이션의 최종목적인 청중들의 행동을 유발하는 스킬을 개발할 수 있습니다.

Open book

Dlaczego chcesz się tego nauczyć?

본 코스는 귀하가 자신감 넘치고 열정적으로 커뮤니케이션을 수행할 수 있도록 도와 주는 기술을 제공합니다. 카네기의 오랜 교육 경험을 통해 검증된 방법으로 일관되고 긍정적인 결과를 도출할 수 있습니다.

Person standing next to flag

Jak ci to pomoże?

프레젠테이션 스킬은 비즈니스 결과에 현저한 차이를 만드는 기술입니다. 청중은 여러분을 볼 때 충분히 준비되었다고 생각할 것입니다. 성공적인 프레젠테이션을 통해 긍정적인 기업 이미지를 얻을 수 있을 것이고 궁극적으로 여러분에게 이익을 가져다 줄 것입니다.

Terminy nadchodzących kursów

Wybierz lokalizację powyżej, aby znaleźć daty kursów szkoleniowych w swojej okolicy. 

Nie ma daty, która Ci odpowiada? Chcesz, abyśmy dostarczyli ten program dla Twojej organizacji lub zespołu? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.