Arrow LeftBack
Icon Skuteczne Prezentacje

Dale Carnegie Course

In Person

1912년부터 지금까지 데일카네기코스는 개인의 역량개발을 통한 성공경험과, 조직의 역량을 책임져온 자기계발의 바이블입니다.

Sprawdź terminy i lokalizacje
Head with lightbulb

Czego się nauczysz?

새로운 미래에 대응하고 변화를 이끌어 갈 자신감 개발합니다. 또한 타인의 신뢰를 얻는 인간관계능력 향상시킬 수 있으며 변화를 주도하는 효과적인 의사소통 능력 증진할 수 있습니다. 최선의 성과를 이끌어 내는 리더십 능력 개발과 변화에 유연하게 대처하는 스트레스 관리 능력 또한 증진시킬 수 있습니다.

Open book

Dlaczego chcesz się tego nauczyć?

고객만족도 향상, 시장 점유율 증대, 기업가치증대의 핵심은 ‘사람’ 임을 알고 있습니다. 기업은 최상의 성과를 위해 직원들을 어떻게 준비시켜야 하는지를 늘 고민해야 합니다. 데일카네기코스를 통해 비즈니스 환경에서 요구되는 다양한 스킬을 함양할 수 있도록 도움을 드릴 것입니다.

Person standing next to flag

Jak ci to pomoże?

다른 사람들과 상호 작용할 때 자신감과 능력을 키우면, 개인적인 삶과 업무 현장에서 새로운 높이에 도달하는 데 필요한 영향력을 얻을 수 있습니다. 역량이 향상된 개인이 모인 조직의 성과는 이전과는 다를 것입니다.

Terminy nadchodzących kursów

Wybierz lokalizację powyżej, aby znaleźć daty kursów szkoleniowych w swojej okolicy. 

Nie ma daty, która Ci odpowiada? Chcesz, abyśmy dostarczyli ten program dla Twojej organizacji lub zespołu? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.