Urban Engineers Logo

Szkolenie Dale Carnegie w zakresie przywództwa zostało pierwotnie przygotowane dla menadźerów najwyższego szczebla firmy Urban Engineers. Kolejnym etapem było rozszerzenie programu na wszystkich pracowników firmy. Eksperci Dale Carnegie spędzili dużo czasu, by dokładnie poznać załogę UE - ich osobowość i zakres zadań.

Ich Sukces Teraz
Program szkoleniowy Dale Carnegie z zakresu zarządzania umożliwił szeroko zakrojone zmiany w firmie Urban Engineers. Edward M. D'Alba, prezes firmy, podziękował zespołowi Dale Carnegie za nauczenie go i jego współpracowników szczerego słuchania oraz komunikacji między sobą, a klientami. "Staliśmy się firmą, w której pracowanicy szczerze się o siebie troszczą, dbają o klientów oraz rzetelnie wykonują swoje zadania. Na codzień obserwujemy pracowników w pełni zaangażowanych we współpracę oraz eksploatujących do końca wszystkie okazje handlowe."
Challenge Icon

Wyzwania

Firma Urban Engineers musiała zmierzyć się z trudnościami po zmianie właściciela i poprawić komunkację na linii pracownik - firma. "Musieliśmy się nauczyć jak różni ludzie rozumieją prowadzenie biznesu."

Solution Icon

Rozwiązania

Szkolenie Dale Carnegie w zakresie przywództwa idealnie wpisało sie w potrzeby Urban Engineers. Zamiast patrzeć na sytuację z perspektywy zewnętrzych konsultantów, trenerzy DC wcielili się w rolę członków zespołu pomagając budować prawdziwą komunikację oraz porozumienie miedzy pracownikami.

Results Icon

Rezultaty

Prezes Edward D'Alba tak skomentował to szkolenie: "Nasze umiejęstności komunikacji stały się niezwykłe. W większości wypadków jesteśmy inżynierami, dobrze radzimy sobie z cyferkami, ale komunikacja przychodzi nam z trudem. Zrozumieliśmy, że dzięki szkoleniu, możemy wystapić przed innymi, zaprezentować zwięźle najistotniejsze sprawy i że ludzie mogą nie tylko zrozumieć nasze pomysły, ale nawet zostać przez nas zachęceni do działania." Szkolenie nauczyło zespół UE jak naprawdę słuchać i jak skutecznie komunikować się z kolegami z pracy oraz z klientami.

"Szkolenie Dale Carnegie było katalizatorem, który pozwolił nam szybko wyjść z trudnej sytuacji. Liderzy mogli skupić się na wspólnych celach i uczynić zrozumiałymi dla wszystkich. Program DC zmienił sposób w jaki patrzymy na naszą firmę."

Testimonial Image
Urban Engineers - Edward M. D’Alba, PE, President, Urban Engineering, Inc.