John Deere Logo

Specjaliści Dale Carnegie przygotowali dedykowane szkolenie dla wszystkich działów marki John Deere. By odpowiedzieć na specyficzne potrzeby branży przemysłowej, zespół DC wzbogacił podręcznik szkoleniowy o zagadnienia, z którymi na co dzień spotykali się pracownicy John Deere oraz o rzeczywiste przypadki handlowe charakterystyczne dla tego sektora..Szkolenie zmieniło nastawienie zespołu John Deere i spowodowało wzrost wiary we własne możliwości jego członków.

Ich Sukces Teraz
Organizując szkolenie obejmujące wszystkie szczeble i działy przedsiębiorstwa John Deere zespół Dale Carnegie usilnie pracował nad wzmocnieniem integralności zespołu oraz nad ugruntowaniem jego podstawowej funkcji w organizacji Skuteczność indywidualizacji tego szkolenia została potwierdzona przez długofalowe zyski firmy.
Challenge Icon

Wyzwania

W miarę wzrostu konkurencji na rynku maszyn rolniczych, John Deere nie mógł już tylko polegać na swojej reputacji. Firma zdecydowała się na zainwestowanie w szkolenie technik skutecznej sprzedaży dla swoich pracowników. Dzięki temu wszystkie zalety produktów i usług John Deere mogły zostać zaprezentowane w efektywniejszy sposób

Solution Icon

Rozwiązania

Rozsiana po całym świecie siatka franczyz Dale Carnegie stanowiła lustrzane odbicie zdecentralizowanego modelu sprzedaży John Deere. Firmie potrzebne było szkolenie w konkretnych lokalizacjach oparte na specyfice regionu. Eksperci DC współpracowali z menadżerami John Deere aby poznać jak najlepiej lokalne warunki i stworzyć program w pełni odpowiadający potrzebom i wyzwaniom danego regionu.

Results Icon

Rezultaty

Po ukończonym szkoleniu, dealerzy John Deere nabrali pewności siebie oraz wiary we własne siły. Z przekonaniem zaczęli dzielić się swoim bogatym doświadczniem z potencjalnymi klientami i budować skuteczne, oparte na zaufaniu relacje handlowe.

"Zwykle w trakcie dni otwartych sprzedawaliśmy towar o wartości 50 do 75 tysięcy dolarów. W tym roku, w identycznym okresie zarobiliśmy 350 000 dolarów!"

Testimonial Image
John Deere - John Deere's Maine dealership