Hugh Symons Logo

To Bob Sweetlove, Business Manager, zainicjował owocną współpracę pomiędzy Hugh Symons Communications, a Dale Carnegie. Po pierwszych wspólnych doświadczeniach Bob Sweetlove dostrzegł wartość, jaką mogło dać Dale Carnegie Training firmie Hugh Symons w czasie korekt rynku. Szybko postawił warunek, żeby każdy menadżer wział udział w szkoleniu Leadership for Team Managers. Według Boba Sweetlove to szkolenie wyposażało menadżerów w zestaw kompetencji przywódczych i praktycznych narzędzi, które pomagały im osiągać większe sukcesy. Bob Sweetlove tak to podsumował: "Dało to naszym menadżerom o wiele lepsze umiejętności korzystania z technik zarządzania w realnych sytuacjach".

Ich Sukces Teraz
Idea Dale Carnegie Training jest teraz wszechobecna w strukturach firmy. Ma wpływ na jakość współpracy i zaufanie pomiędzy liderami zespołów. Carlos Pestana, menadżer ds. sprzedaży zapewnia, że wszyscy członkowie jego zespołu, wewnętrznego i zewnętrznego, biorą udział w programie Dale Carnegie Sales Advantage. Korzyści z zaszczepienia w firmie Hugh Symons ducha Dale Carnegie są wręcz namacalne. Po roku szkoleń poziom fluktuacji kadr spadł niemal do zera i pozostaje na tym poziomie. Co więcej, według Boba Sweetlove, "Sprzedaż rośnie kwartał po kwartale przez ostatnie trzy lata."
Challenge Icon

Wyzwania

Na zmiennym i wymuszającym rywalizację rynku Hugh Symons musiał stać się bardziej elastyczny i skuteczny. Firma musiała nauczyć się lepiej wykorzystywać swój kapitał ludzki, a także motywować swoich pracowników do samodzielnego myślenia i wykazania się większą inicjatywą oraz kreatywnością.

Solution Icon

Rozwiązania

Hugh Symons Communications zaczęło stawiać wymaganie aby wszyscy menadżerowie uczestniczyli w szkoleniu Dale Carnegie Leadership Training for Managers. System szkoleń został potem rozbudowany o szkolenie Sales Advantage Course przeznaczone dla zespołów z działu sprzedaży.

Results Icon

Rezultaty

Bob Sweetlove wyjaśnia: "Gdybym spojrzał wstecz trzy lata i nie wziął udziału w szkoleniu Dale Carnegie na czym bym stał? Czy miałbym wyższy poziom strat? Prawdopodobnie tak. Czy moi menadżerowie byliby mniej skuteczni? Bez wątpienia. Z całego serca polecam Dale Carnegie Training. Nie sądzę, by ktokolwiek inny był w stanie osiągnąć takie rezultaty."

"Od naszego pierwszego szkolenia z Dale Carnegie przybyło nam 480 nowych kont. To był najlepszy rok w historii"

Testimonial Image
Hugh Symons - Carlos Pestana, Sales Manager