Szkolenie Dale Carnegie Leadership Training for Managers wyposażył kadrę menadżerską w konkretne techniki pracy z zespołem oraz pozwolił stworzyć osobisty, niepowtarzalny styl zarządzania. W ciągu zaledwie roku 76 pracowników zostało awansowanych na stanowiska menadżerskie. Wiceprezes Tony Giordano tak to skomentował: "To nie byli nowozatrudnieni ludzie, więc wartość szkolenia Dale Carnegie jest oczywista". Szkolenie połączyło w jednym miejscu ludzi z różnych działów i niejako "zmusiło" ich do komunikacji i uczenia się jeden od drugiego. Tony Giordano dodał: "To, że wszyscy ci ludzie byli zgromadzeni przy jednym stole na szkoleniu Dale Carnegie otworzyło nam oczy na dodatkowe możliwości rozwoju. Było to bardzo opłacalne."

Ich Sukces Teraz

Dzięki szkoleniu Dale Carnegie, Fred Weber zrozumiał, że efektywne przywództwo to nie tylko zarządzanie, ale przede wszystkim tworzenie atmosfery innowacyjności, w której pracownicy czują się docenieni i pewni, że mogą osiągnąć sukces. Fred Weber, z nowym pokoleniem liderów u steru, nadal utrzymuje dominującą pozycję na rynku i jest gotowy na dalszy rozwój.

Wyzwania

Sporo praktycznej wiedzy zostało utracone, gdy doświadczeni pracownicy Fred Weber odeszli na emerytury. W tym czasie firma prowadziła szeroki nabór aby zwiększyć swoje obroty. Nowa kadra menadżerska nie miała jednak wystarczających umiejętności i przeszkolenia do efektywnego zarządzania.

Rozwiązania

Szkolenie Dale Carnegie Leadership Training for Managers wprowadziło równowagę między budowaniem zespołu, opartym na zasadach kształceniem i rozwojem praktycznych umiejętności. Dzięki temu firma stworzyła jednolitą politykę zarządzania. Pracownicy z różnych działów byli zebrani wspólnie aby rozmawiać i uczyć się jeden od drugiego.

Rezultaty

Nowe innowacyjne projekty, nigdy wcześniej nie brane pod uwagę, otworzyły drogę do dodatkowych dochodów. Jeden z tych projektów przyniósł oszczędności rzędu dwóch milionów dolarów. W ciągu jednego tylko roku intensywnego wzrostu 76 pracowników zostało awansowanych na stanowiska menadżerskie. Z nowym pokoleniem efektywnych liderów Fred Weber jest gotowy na dalszy rozwój.

"Nie potrafię wymienić wszystkiego, co te szkolenia dały naszej firmie. Dzięki formule i strukturze szkolenia zrozumieliśmy, że wszyscy mamy wspólny cel. Poczucie, że cała załoga zgadza się z wizją prezesa daje potężnego kopa. Daje to wielką satysfakcję oraz przynosi zyski naszym pracownikom i udziałowcom."

Fred Weber - Tony Giordano, Senior Vice President for Material Services, Fred Weber, Inc.
©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.