Program "Przywództwo" Dale Carnegie dedykowany menadżerom został zorganizowany aby poprawić umiejętności zarządzania zespołem i pozwolić dyrektorom skupić się na rozwoju firmy. Dopasowane do potrzeb zespołu Fabric Architecture szkolenie wewnętrzne Skuteczna Sprzedaż umocniło poczucie pewności siebie pracowników i nauczyło ich jak przekonywać innych i mięć na nich wpływ, by zwiększyć sprzedaż. W trakcie szkolenia wybrano najskuteczniejsze osoby do udziału w programie "Efektywna Komunikacja i Relacje Międzyludzkie". Ten program doskonale wzmacnia umiejętności komunikacyjne i dodaje pewności w zarządzaniu szybko zmieniającym się środowiskiem pracy.

Ich Sukces Teraz

Pod wpływem szkolenia Leadership Training for Managers i chęci zwiększenia wydajności Fabric Architecture postanowiło przeorganizować swoje struktury. W wyniku zmian każdy pracownik, niezależnie od swojej dotychczasowej roli, brał udział również w sprzedaży. Dzięki szkoleniu Skuteczna Sprzedaż firma zwiększyła dochody w sprzedaży o 26% w porównianiu z poprzednim rokiem. Uczestnicy szkolenia Dale Carnegie Efektywna Komunikacja i Relacje Międzyludzkie są teraz przygotowani do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach handlowych, koncentracji na swojej roli lidera i budowania wizerunku osoby wiarygodnej i pewnej siebie.

Wyzwania

By stymulować dalszy rozwój, zarząd Fabric Architecture zrozumiał, że konieczna jest zmiana struktury firmy. Debra Drew, dyrektor FA i absolwent szkoleń Dale Carnegie, że jej zespół otrzyma niezbędne wsparcie w czasie wdrażania nowego systemu i że nie ucierpią na tym obecne realcje handlowe.

Rozwiązania

Na początku trzy osoby wzięły udział w szkoleniu Leadership Training for Managers, by wzmocnić swoje umiejętności zarządzania zespołem i dać dyrektorom możliwość skupienia się na rozwoju firmy. Ludzie pracujący bezpośrednio z klientem wzięli udział w dostosowanym specjalnie do ich potrzeb szkoleniu Skuteczna Sprzedaż, by wzmocnić ich poczucie pewności siebie i rozwinąć umiejętność prezentowania własnych rozwiązań. Następnie czterech kluczowych pracowników zostało wyznaczonych do programu Efektywna Komunikacja, który nauczył ich budować i wzmacniać trwałe relacje handlowe.

Rezultaty

Zmiana w strukturze firmy przebiegła płynnie bez szkody dla wyników handlowych. Dzięki poprawieniu relacji z dostawcami efektywność pracy podwykonawców wzrosła o 70%. Ponadto firma zanotowała wzrost dochodów ze sprzedaży o 26% względem poprzedniego roku. Dzięki zmianie nastawienia i skupieniu na kliencie wartość końcowa podpisanych kontraktów wzrosła o 23%.

"Fabric Architecture jest przygotowane na znaczny rozwój firmy. Współpraca z Dale Carnegie wyposaży naszych ludzi w zestaw najlepszych umiejętności potrzebnych do osiągnięcia celów, które sobie stawiamy."

Fabric Architecture -
©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.