Delta Dental Logo

Szkolenie Leadership Training for Managers rozwinęło umiejętności menadżerów w zakresie zarządzania projektami, oddelegowania zadań i motywowania zespołu. Dale Carnegie Course przewidziany dla menadżerów najwyższego i średniego szczebla miał na celu dalsze umocnienie autorytetu i rozwój umiejętności komunikacji. Praktyczne, zorientowane na zespół metody szkoleniowe Dale Carnegie pomogły zjednoczyć nowy zespół liderów i ukierunkować go na realizację celów wyznaczonych przez firmę.

Ich Sukces Teraz
Wspólpraca międzyoddziałowa pomogła usunąć istniejące podziały, poprawić poziom komunikacji i zjednoczyć wszystkie struktury organizacji. Wzrost wydajności pracy i oddelegowanie niektórych zadań pozwoliło menadżerom na zatrudnienie dodatkowego personelu i przyjęcie kolejnych zleceń bez zwiększania liczebności kadry zarządzającej. Im więcej wspólnych cech i celów odkrywano, tym mocniejsza i bardziej zjednoczona stawała się cała organizacja.
Challenge Icon

Wyzwania

Delta Dental Arkansas była pełna utalentowanych ludzi, ale potrzebowała poprawy w zakresie zarządzania. Wielu menadżerów średniego szczebla nie było przygotowanych ani do wykonania wszystkich swoich zadań, ani do rozwiązywania konfliktów w zespole. To prowadziło do rosnącego niezadowolenia i wysokiego poziomu strat.

Solution Icon

Rozwiązania

Eksperci Dale Carnegie zaproponowali dwuetapowy program szkoleń: The Leadership Training for Managers aby poprawić umiejętności niezbędne dla skutecznych liderów oraz Dale Carnegie Course aby wzmocnić pewność siebie załogi i udoskonalić umiejętności komunikacji. Uczestnicy zamieniali teorię w praktykę tworząc rozwiązania biznesowe mające poprawić skuteczność operacyjną i produktywność Delta Denatal.

Results Icon

Rezultaty

Dzięki współpracy z ekspertami Dale Carnegie Training Delta Dental była w stanie znaleźć możliwości do realizji swoich celów, zredukować koszty oraz poprawić jakość świadczonych usług. W miarę jak rosła pewność siebie załogi rosła też jej wydajność, a komunikacja i współpraca wewnętrzna osiągnęły wysoki poziom. W efekcie Delta Dental zanotował rekordowe zyski.

"Szkolenia Dale Carnegie nie mają sobie równych. Ostatni rok był naszym najlepszym rokiem operacyjnym i finansowym. Zanotowaliśmy najwyższy wzrost w historii firmy. Wszystko dlatego, że nasi ludzie zostali wyszkoleni aby wykonać jak najlepiej swoje zadania i inspirować innych do tego samego. Największe doświadczenie w tego typu szkoleniach ma Dale Carnegie."

Testimonial Image
Delta Dental - Ed Choate, President and CEO, Delta Dental Arkansas