Coburg zdał sobie sprawę, że na tak trudnym rynku nie ma dużych możliwości manewru. Jedynym wyjściem była redukcja kosztów własnych i wzrost wydajności. Eksperci Dale Carnegie we współpracy z Coburg wyznaczyli cele i opracowali strategię ich osiągnięcia dopasowaną do potrzeb firmy. Gary Rackley, general manager Coburg, tak to potem opisał: "Na końcu wszyscy mieliśmy poczucie, że nie było to zwykłe szkolenie Dale Carnegie zorganizowane dla Coburg, ale raczej wspólne szkolenie Carnegie i Coburg". Według niego wartość szkolenia i zyski płynące z zindywidualizowanego programu opracowanego dla potrzeb Coburg Dairy przez zespół Dale Carnegie daleko przewyższają koszt inwestycji.

Ich Sukces Teraz

"Na chwilę obecną osiągnęliśmy najwyższy poziom oszczędności w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Gdy planowaliśmy nawiązanie współpracy z Dale Carnegie mieliśmy kilka projektów i pomysłów. Ja i cały mój zespół uważamy, że Program z zakresu zarządzania przygotowany przez DC pozwolił nam określić i sprecyzować cele dające wymierne korzyści finansowe. Nakręciliśmy się na pięć czy sześć konkretnych pomysłów, które pomogą nam zachować stabilność finansową." Gary Rackley

Wyzwania

Z powodu silnej konkurencji Coburg Dairy musiało zwiększyć wydajność produkcji, aby dalej rywalizować na rynku produktów łatwo psujących się, gdzie margines błędu jest cienki jak włos.

Rozwiązania

Przedstawiciele Coburg i eksperci Dale Carnegie opracowali zindywidualizowany program Treningu Przywództwa aby pomóc managerom poprawić jakość komunikacji w negocjacjach finansowych z innymi podmiotami.

Rezultaty

Lepsza komunikacja w firmie i wzrost przychodów doprowadziły do tego, że Coburg zmienił swój sposób produkcji. Dzięki temu zanotowano najwyższe od wielu lat zyski.

"Bardzo namawiałem władze firmy do wykorzystania metod zarządzania opracowanych przez Dale Carnegie. Wyjaśniłem, że wspaniała atmosfera budująca zespół prowadzi do większego zaangażowania i oddania względem firmy. Właśnie tego powinniśmy szukać."

Coburg - Gary Rackley, General Manager, Coburg Dairy
©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.