CamWest Logo

CamWest zastosowało w praktyce zasady ze szkoleń Dale Carnegie Course oraz Skuteczna Sprzedaż aby poprawić wyniki sprzedaży oraz komunikację w firmie. Eksperci Dale Carnegie przygotowali podręcznik marketingowy oraz szereg szkoleń idelnie dostosowanych do ich specyficznych potrzeb.

Ich Sukces Teraz
Wszystkie zespoły CamWest szkoliły się razem i razem się rozwijały. Dzięki szkoleniom powstały skuteczne kanały komunikacyjne, a swobodny przepływ świeżych pomysłów zjednoczył całą strukturę firmy i wzbogacił jej kulturę, wizję oraz system wartości.
Challenge Icon

Wyzwania

CamWest uświadomiło sobie, że ujednolicenie działań agentów sprzedaży poprzez wspólne treningi z ekspertami przełoży się na wzrost jakości obsługi klienta.

Solution Icon

Rozwiązania

Elastyczny program szkoleń Dale Carnegie połączony z wnikliwą analizą potrzeb przyniósł rozwiązania, które umowżliwiły rozwój jakości sprzedaży i komunikacji wewnętrznej w tym samym czasie. Wspólne szkolenie wszystkich działów firmy zjednoczyło załogę w poczuciu wspólnej misji oraz celu.

Results Icon

Rezultaty

Grupowe szkolenie pozwoliło uczestnikom rozwinąć wspólne metody skutecznej komunikacji ze sobą, a następnie z klientami. W ciągu czterech lat od rozpoczęcia szkolenia, CamWest rozwijało się w tempie 15% rocznie. Napływ nowych utalentowanych pracowników pozwolił firmie położyć fundament pod działanie silnego zespołu.

Zawsze wierzyłam, że nasza firma stanie się silniejsza jeśli połączymy wysiłki i skupimy się na zapewnieniu doskonałej obsługi naszym klientom. Dlatego właśnie jestem zwolenniczką ciągłego szkolenia. Program Dale Carnegie bezpośrednio doprowadził do sukcesu CamWest. Wprowadził nas na wyższy poziom."

Testimonial Image
CamWest - Carolyn Gladwell, Vice President for Marketing & Sales