Arrow LeftBack
Icon Ledelse

Leadership Advantage

In Person

본 과정은 셀프리더십에서 타인을 리드하는 능력, 나아가 조직 전체를 고무하는 스킬까지 귀하의 리더십을 확장할 수 있는 과정입니다.

Se sted og dato
Head with lightbulb

Hva du vil lære

자신의 리더십 강점을 이해하고 개발할 수 있고 타인의 리더십 잠재력을 이끌어내는 멘토링 스킬을 배웁니다. 또한 조직 내 비전과 미션을 공유하여 임파워먼트시키는 스킬로 효율적인 조직으로 이끌어나가는 리더십 스킬을 배우는데 도움이 됩니다.

Open book

Hvorfor du bør lære det

리더는 다양한 리더십 스킬을 통해 조직의 가치와 비전을 강력하게 공유하는 능력이 필요합니다. 가치과 비전의 공유를 통해 조직은 효과적으로 목표를 향해 나아가게 됩니다.

Person standing next to flag

Hvordan det vil hjelpe deg

명확한 목표를 제시하고 신뢰받는 리더에게 팀원들은 자발적으로 협력할 것입니다. 자발적인 협력의 결과로 귀하의 조직은 목표를 효과적으로 달성할 것입니다.

Datoer for kommende kurs

Velg en plassering ovenfor for å finne kursdatoer i ditt område. 

Finner du ikke en dato som passer for deg? Vil du ha dette programmet for organisasjonen eller teamet ditt? Kontakt oss for mer informasjon.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.