Back
Leadership Training
Leadership Training

ステップ・アップ・トゥ・リーダーシップ1日コース

Åpne programmer

チームのパフォーマンスを最大限に高める次世代リーダー育成コース

Hva du vil lære

このコースでは、リーダーとしての成功に欠かせない4 つの要素: マネージャーとして他者をリードする方法、リーダーとしての優れたコミュニケーション、 部下へのコーチング、業績管理の方法をカバーします。

Hvorfor du bør lære det

管理職に昇進する理由の一つに、その人が効果的に仕事を進める能力を持っているということが挙げられます。しかし管理者としては、自分自身が得意なことを行うのではなく、他者が自分と同じように、あるいは自分よりも上手くできるように導くことが仕事となります。チームとして結果を出すために、責任を持たせながらモチベーションを維持し、成果を出すコーチングの実践が求められます。

Hvordan det vil hjelpe deg

個々の メンバーが自分の役割を果たし、結果を出すチームを創ります。自分のリーダーシップスタイルを知り、リーダーシップスタイルがチームに与える影響を理解します。チームメンバーの能力を引き出します。相互の信頼と尊敬に裏打ちされた強固な関係を築きます。成果につながる組織を創ります。上手に権限委譲を行います。目的、価値観、期待をチームで共有します。

Print This Page
03/10/2021 - 03/10/2021
Tid: 9:30 AM - 5:30 PM
Varighet: 1Day:3月10日(水)

定員20名, Osaka 言語 日本語

Registrer deg nå

NO ADDITIONAL COURSES

Finner du ikke en dato som passer for deg? Vil du ha dette programmet for organisasjonen eller teamet ditt? Kontakt oss for mer informasjon.
Informasjonen du gir vil bli brukt i samsvar med vilkårene i vår retningslinjer for personvern.
Sende inn
©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.