Back
Leadership Training
Leadership Training

Leadership Training for Managers

Åpne programmer

매니저 리더십 코스는 귀사의 리더들이 사람을 이끌고 동기를 부여하는 리더십, 성과를 도출하는 매니지먼트, 두 가지의 균형 잡힌 스킬 개발을 통해 조직을 성공적으로 이끌도록 돕는 과정입니다.

Hva du vil lære

개인 리더십과 조직 리더십의 차이점 이해하고 지속적인 성과를 창출하기 위한 전략 수립 방법과 이를 위해 필요한 계획 및 혁신 프로세스를 학습합니다. 또한 코칭을 통한 성과관리 방법과 권한위임 방법을 알아봅니다.

Hvorfor du bør lære det

\"탁월한 리더는 결과 지향적인 비즈니스 환경에서 목표를 달성하는데 중요한 것은 팀원들의 높은 업무 몰입도라는 것을 알고 있습니다. 열정적이고 고무적이며 자신감과 권한이 있는 팀을 통해 조직의 목표를 향해 더욱 몰입하는 문화를 만들 수 있습니다.\"

Hvordan det vil hjelpe deg

매니저 리더십 코스는 팀원들의 고유한 재능을 발휘하여 팀원들의 업무 몰입도를 높이는 환경을 만들 수 있도록 여러분의 조직을 준비시킵니다.

Print This Page
10/15/2020 - 11/26/2020
Tid: 5:30 PM - 10:00 PM
Varighet: 7주

서울시, 강남구 06237

Registrer deg nå

NO ADDITIONAL COURSES

Finner du ikke en dato som passer for deg? Vil du ha dette programmet for organisasjonen eller teamet ditt? Kontakt oss for mer informasjon.
Informasjonen du gir vil bli brukt i samsvar med vilkårene i vår retningslinjer for personvern.
Sende inn
©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.