အပြောင်းအလဲကို စီမံကိုင်တွယ်ခြင်း : လုပ်ငန်းခွင်၌ အပြောင်းအလဲကိုကိုင်တွယ်ရန် ခေါင်းဆောင်များအတွက်လမ်းညွှန်

ဤ eBook ၏ အကျိုးကျေးဇူး

အပြောင်းအလဲကို စီမံကိုင်တွယ်ရခြင်းသည် စိတ်ဖိစီးစရာ စိတ်ရှုပ်စရာ ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စနစ်ကျသောချဉ်းကပ်မှုသည် မကောင်းသော အခြေအနေများကို လျော့ပါးသက်သာစေပါသည်။ ဒေးကာနေးဂီ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း၏ အပြောင်းအလဲဆိုင်ရာနမူနာပုံစံသည် ခေါင်းဆောင်များကို အပြောင်းလဲအတွက်ပြင်ဆင်ရန် ကူညီပေးပြီး ၀န်ထမ်းများကို အပြောင်းလဲကို လက်ခံနိုင်ရန် အားပေးကာ အပြုသဘောဆောင်သော ရလဒ်များဆီ တွန်းပို့ ့ပေးပါသည်။

သင့်အတွက် မိတ္တူဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်
Icon

သင်မည်သည်ကို သင်ယူရမည်

အပြောင်းအလဲကို တွန်းအားပေးသော လုပ်ငန်းတွင်းနှင့် ပြင်ပမှ အချက်များ၊ အပြောင်းအလဲသည် လုပ်ငန်းနှင့် ၀န်ထမ်းများကို မည်သို ့လွှမ်းမိုးပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း ကိုဖော်ထုတ်ပါ။ မှန်ကန်သောအရာများကို အချိန်မဆိုင်းဘဲ ဆောင်ရွက်ပါ။ ၀န်ထမ်းများကို မရောရာသောအချိန်တွင် လမ်းညွှန်ရာတွင် မထင်မှတ်ဘဲ ကြုံတွေ့နိုင်သော ဖြစ်နိုင်ချေ အန္တရာယ်များကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားပါ။ အဆင့် (၅) ဆင့် ပါသော နမူနာပုံစံသည် ခေါင်းဆောင်များကို ပိုင်းခြားစိစစ်ခြင်း၊ စီမံကိ်န်းချခြင်း မှစ၍ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း နှင့် အပြောင်းအလဲမှု အချက်အလက်များကို တိုင်းတာခြင်းတို ့အထိ အဆုံးသတ် ကူညီပေးပါသည်။

Icon

သင်ဘာ့ကြောင့်ဤ White Paper ကို လိုအပ်သည်

၀န်ထမ်းများနှင့် စနစ်များ၏ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုသည် မတူညီသောကြောင့် အလုပ်တွင် အပြောင်းအလဲ၏ လွှမ်းမိုးမှုသည် ခန် ့မှန်းရ ခက်ခဲပါသည်။ ဒေးကာနေးဂီ လေ့ကျင့်ရေး၏ အပြောင်းအလဲဆိုင်ရာ နမူနာပုံစံသည် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွင် အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် အာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်နှင့် အကောင်းမြင်နိုင်ရန် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ချဉ်းကပ်ခြင်း ကို ပေးစွမ်းပါသည်။

Icon

သင်ဤ White Paper ကို မည်သို့အသုံးချနိုင်သည်

အန္တရာယ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို သေချာစွာ ပိုင်းခြားစိစစ်ပြီး ရလဒ်များကို စောင့်ကြည့်ပါ။ မိမိအဖွဲ ့ ကို တိုးတက်မှုအကြောင်း အမြဲပြောပြပေးပါ။ အပြောင်းအလဲ၏ လွှမ်းမိုးမှုအတွက် စီမံပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သော ညှိနှိုင်းမှုများကို အဓိကလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ အနာအဆာမရှိသော ဖြစ်စဉ်နှင့် အပြောင်းအလဲသည် ရန်သူမဟုတ်ကြောင်းပြရန် ကောင်းမွန်သောရလဒ်များ ကို သေချာစွာ ရယူပါ။

Logo

ဤ eBook ကို ယခုပင် ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန်

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!