စိတ်မကောင်းပါ။ သင်တောင်းဆိုသော ဝက်ဘ်စာမျက်နှာအား ရှာမတွေ့ပါ။

ဝက်ဘ်စာမျက်နှာမှာ မရှိပါ (သို့) ရွှေ့ပြောင်းထားသည် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်ရှာဖွေနေသော သင်တန်းကို ရှာဖွေရန် အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကိုရယူပါက မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.