မတူညီသောနေရာဒေသများမှ သင်တန်းများအား ရွေးချယ်ထားမိနေသည်။

တစ်ကြိမ်တွင် နေရာဒေသတစ်ခုတည်းမ သင်တန်းများကိုသာ ရွေးချယ် (သို့) စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
ပြဿနာမရှိပါ။ သင့်အနေနှင့် ဤသင်တန်းကို ဆက်လက်၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ သင်မူလရွေးချယ်ထားသော နေရာဒေသကို ဖယ်ရှားပစ်ပြီး သင်၏လက်ရှိနေရာနှင့် ပြန်လည်အစားထိုးပေးပါမည်။
Cancel Continue
icon လူတွေ့သင်တန်း
ထိထိရောက်ရောက် လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများ / အောင်မြင်မှုအတွက် စွမး်ရည်များ
ဤသင်တန်းတွင် လူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးများကို ခိုင်မာစေရန် လိုအပ်သော ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များကို ကျွမ်းကျင်လာစေရန်၊ အမိန့်ပေးနိုင်စွမ်းရှိလာစေရန်၊ နှင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချမှု နှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုတို့ရှိလာစေရန် ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn

This event is closed.