Back
Leadership Training
Leadership Training

20/20 Listening

လူတွေ့သင်တန်း

Listening is an art and one of the most important aspects of a successful conversation. However, research suggests that people often pretend to listen, or don’t listen for long enough. Overcoming distractions and actively listening, rather than assuming the general direction of the conversation, improves communications exponentially.

သင်လေ့လာသင်ယူရမည့် အရာများ

The average adult speaks at about 100-150 words per minute. Most listeners can actually hear and comprehend about 200 words per minute — or more. This means we need to tune in, people! But active listening is challenging. It requires focus, patience and sincerity. It also requires the acceptance that yours is not the only opinion worth hearing. Mastering the art of good listening improves communication and safeguards relationships.

သင်ဘာကြောင့် ဤသည်ကိုသင်ယူချင်ရသည်

This workshop will help you determine ways to improve your active listening skills. You learn how to uncover opportunities by asking key questions that engage colleagues or clients and increase your understanding of their needs and expectations.

သင့်ကို မည်သို့ ကူညီပေးမည်

Deal with all kinds of listeners. Genuinely engage with others and ask questions that uncover opportunities for growth. Demonstrate active listening skills in all interactions.

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
သင့္အတြက္အဆင္ေျပေစမည့္ ရက္စြဲအား ရွာမေတြ႔ဘူလား။ သင့္အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔အတြက္ ဤအစီအစဥ္အား ပို႔ခ်လိုပါသလား။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
သင်ပေးသောဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုလိမ့်မည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.
တင်သွင်းပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကိုရယူပါက မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.