Back
Sales Training
Sales Training

Sales Booster

လူတွေ့သင်တန်း

Create explosive sales growth with the sales tips and techniques you'll learn from this interactive sales course.

သင်လေ့လာသင်ယူရမည့် အရာများ

At the completion of this course, you will be able to: Present alternative solutions to build win-win outcomes. Communicate added value to create a competitive advantage. Align solutions with the actions and agendas of the other party.

သင်ဘာကြောင့် ဤသည်ကိုသင်ယူချင်ရသည်

The vast majority of salespeople out there are doing it tough, because they have had no training. They don’t know, what they don’t know! Sales training is needed for the experienced salesperson, looking to further grow in their profession and for those new to sales, wondering how to make a success of this career path.

သင့်ကို မည်သို့ ကူညီပေးမည်

Salespeople should never imagine that technical knowledge or product knowledge is a substitute for professionalism in sales. Salespeople concentrating solely on "hard skills" will fail. Of course technical knowledge is required but importantly, soft skills are the key to getting the client’s agreement to do business.

Print This Page
11/13/2020 - 11/13/2020
အချိန်: 9:30 AM - 5:30 PM
ကြာချိန်: 1日 1-Day

言語: 日本語, Language: Japanese 場所: 東京 Tokyo

ယခု မွတ္ပံုတင္မည္
03/12/2021 - 03/12/2021
အချိန်: 9:30 AM - 5:30 PM
ကြာချိန်: 1日 1-Day

言語: 日本語, Language: Japanese 場所: 東京 Tokyo

ယခု မွတ္ပံုတင္မည္

NO ADDITIONAL COURSES

သင့္အတြက္အဆင္ေျပေစမည့္ ရက္စြဲအား ရွာမေတြ႔ဘူလား။ သင့္အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔အတြက္ ဤအစီအစဥ္အား ပို႔ခ်လိုပါသလား။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
သင်ပေးသောဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုလိမ့်မည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.
တင်သွင်းပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကိုရယူပါက မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.