Үр ашигтай борлуулалт: Бэрхшээлийг даван туулах нь

Цахим номын ашиг тус

Бизнесийн үйл явцын аль ч үед бэрхшээл тулгарсаар байдаг. Энэхүү цахим ном нь нь санаа зовоосон асуудлуудыг сонсож, ойлголцохын тулд асуух замаар бэрхшээлийг даван туулах алхмуудыг багтаасан ба эдгээр нь хэрэглэгч тань дараагийн алхмаа хийх эсэх нь мэдэгдэхгүй тодорхой үеийг таньж үүнд хариу үйлдэл хийж, үнэлэх чадварыг олгоно.

Хуулбар татаж авах

Суралцах зүйлс

Бэрхшээлийг даван туулах 5 чухал аргаас суралцаж бүх бэрхшээл хэцүү биш харин ч сэтгэл хөдөлгөм гэдгийг олж мэднэ. Сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр шийдэгддэг хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлага болон борлуулалт хийхэд саад болох бусад хүчин зүйлст хэрхэн хариу үйлдэл хийх талаар суралцана.

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Бэрхшээлийг даван туулах нь зөвхөн борлуулах хийх гэдгээс гадна бизнесийн түншлэл бий болгох тухай юм. Та тэднийг сонсож, ойлгож байгааг хэрэглэгчдээ ойлгуулах боломж бөгөөд тэд үүнийг ойлгох үед таны ирээдүйн бизнес улам бат бөх болно.

Таны хийх алхмууд

Бэрхшээлийг амжилттай давахад борлуулалт хийхээс гадна эргэх харилцаатай болсон байдаг. Зөрчлийг шийдвэрлэх нь хэрэглэгчийн санаа зовоосон асуудлыг анхааралтай сонсож хариу үйлдэл хийх үр дүнтэй үйл явц юм. Та энэ ур чадварыг эзэмшсэний дараа, таны борлуулалт сайжирсныг хараад гайхах болно!

Цахим ном татах хүсэлт
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.
Татаж авах

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.