Олон үеэс бүрдсэн ажиллах хүчинг манлайлах нь

Цахим номын ашиг тус

Дэйл Карнеги Трэйнингийн Ажилтны Энгэйжментийн судалгааны дүнд "Ажилтнууд шууд удирдлагынхаа хүчирхэг манлайлал, эерэг нөлөө бүхий харилцаа, хувийн асуудлыг нь чухалчлан анхаарах үед ажилдаа илүү урамшиж байдаг" байна. Энэхүү цахим ном нь үе болгоны онцлогийг харуулах ба ингэснээр та тэдэнд хэрэгтэй үр өгөөжтэй анхаарлыг өгөх болно. Ямар ч насны хүнтэй хэрхэн зөв харилцах, коучинг хийх, урамшуулан зоригжуулах, зөвлөгөө өгөхөө мэддэг байх нь амин чухал зүйл юм.

Хуулбар татаж авах
Icon

Суралцах зүйлс

Өнөөгийн ажиллах хүчин болсон Бэйби бүүмэрээс эхлээд Экс үе болон Миллениал гэх мэт үе болгоныг идэвхжүүлэх тухай товч бөгөөд тодорхой шинжилгээг хийж суралцана. Үе болгон өөрийн гэсэн өвөрмөц сэтгэхүй, ажиллах онцлог, харилцааны хэв маягтай. Гишүүн болгоны хүчийг багтаа авчрах боломжийг удирдагчид олгох тэднийг идэвхжүүлэх аргуудаас эзэмшинэ.

Icon

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Дэйл Карнеги Трэйнингийн Ажилтны Энгэйжментийн судалгаагаар дунд насны ажилчид (40-49 насныхан) илүү бага ажилдаа ажлын энгэйжменттэй байгааг харуулсан байдаг. Эсрэгээрээ залуу үеийнхэн (30 орчим насныхан), 50-иас дээш насныхан илүү ажлын энгэйжменттэй байдаг байна. Ажилчдын дор хаяж 66% нь бүрэн дүүрэн ажилладаггүй нь шийдвэрлэх шаардлагатай асуудал юм.

Icon

Таны хийх алхмууд

Олон үеэс бүрдсэн багаа идэвхжүүлэх аргыг мэдсэнээр илүү нэгдмэл, илүү бүтээмжтэй, илүү халуун дулаан ажлын орчинг бүрдүүлэх болно. Сэтгэл хангалуун, жаргалтай ажилчид эерэг үр дүнг авчирдаг ба өөрөөр хэлбэл илүү их ашгийг танд авчрах болно!

Logo

Цахим ном татах хүсэлт

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!