Өөрчлөлтийн менежмент: Ажлын байрны өөрчлөлтийг удирдах удирдагчийн гарын авлага

Цахим номын ашиг тус

Өөрчлөлтийг удирдах нь стресстэй, сэтгэл түгшээсэн, ярвигтай байж болзошгүй бөгөөд бэлтгэгдсэн, зохион байгуулалттай арга барил нь сөрөг нөхцөл байдлыг багасгахад туслах болно. Дэйл Карнеги Трэйнингийн Өөрчлөлтийн Загвар нь удирдлагуудад өөрчлөлтөд бэлтгэхэд тусалж, ажилчдыг өөрчлөлтийг хүлээн авахад нь дэмжин эерэг үр дүнд хөтөлнө.

Хуулбар татаж авах

Суралцах зүйлс

"Өөрчлөлтийг жолоодож буй дотоод болон гадаад хүчин зүйлсийг судлан, байгууллага болон ажилчдад өөрчлөлт хэрхэн нөлөөлж буй тогтоох бөгөөд багийг гэнэтийн нөхцөлд алдаа гаргахаас сэргийлэн зөв чиглэлд хэрэгжүүлэх тохиромжтой алхмыг зааж өгнө. Энэхүү 5 шатлалт загвар нь төлөвлөлтийг анализ хийж хэрэгжүүлэхээс эхлэн өөрчлөлтийн хүчин зүйлсийг хэмжих аргад суралцана.

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Ажилчид өөрчлөлтийг өөр өөрийн өнцгөөс хүлээн авдгаас шалтгаалан ажлын байран дахь өөрчлөлт нь урьдчилан тааварлах боломжгүй байдаг. Дэйл Карнеги Трэйнингийн Өөрчлөлтийн Загвар нь байгууллагын хэмжээнд өөрчлөлтийг нэгтгэн төвлөрүүлж, эерэг хандлагатай байх үе шатлалт аргаар хангах болно.

Таны хийх алхмууд

"Эрсдэл, боломжуудыг дүгнэн, нөлөөг хянаж, багийн түлхүүр гишүүдийн ахиц дэвшлийг сайтар үнэлцгээе. Хийгдэх шаардлагатай өөрчлөлтийг тодорхойлон түүний үр нөлөөг төлөвлөж түлхүүр ажилчдадаа хийж бүтээх хүсэл эрмэлзлэгийг бадраацгаая. Үр дүнтэй үйл ажиллагаа, эерэг үр дүнг авчрах өөрчлөлт нь таны дайсан биш юм!

Цахим ном татах хүсэлт
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.
Татаж авах

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.