Өөрчлөлтийн менежмент: Ажлын байрны өөрчлөлтийг удирдах удирдагчийн гарын авлага

Цахим номын ашиг тус

Өөрчлөлтийг удирдах нь стресстэй, сэтгэл түгшээсэн, ярвигтай байж болзошгүй бөгөөд бэлтгэгдсэн, зохион байгуулалттай арга барил нь сөрөг нөхцөл байдлыг багасгахад туслах болно. Дэйл Карнеги Трэйнингийн Өөрчлөлтийн Загвар нь удирдлагуудад өөрчлөлтөд бэлтгэхэд тусалж, ажилчдыг өөрчлөлтийг хүлээн авахад нь дэмжин эерэг үр дүнд хөтөлнө.

Хуулбар татаж авах
Icon

Суралцах зүйлс

"Өөрчлөлтийг жолоодож буй дотоод болон гадаад хүчин зүйлсийг судлан, байгууллага болон ажилчдад өөрчлөлт хэрхэн нөлөөлж буй тогтоох бөгөөд багийг гэнэтийн нөхцөлд алдаа гаргахаас сэргийлэн зөв чиглэлд хэрэгжүүлэх тохиромжтой алхмыг зааж өгнө. Энэхүү 5 шатлалт загвар нь төлөвлөлтийг анализ хийж хэрэгжүүлэхээс эхлэн өөрчлөлтийн хүчин зүйлсийг хэмжих аргад суралцана.

Icon

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Ажилчид өөрчлөлтийг өөр өөрийн өнцгөөс хүлээн авдгаас шалтгаалан ажлын байран дахь өөрчлөлт нь урьдчилан тааварлах боломжгүй байдаг. Дэйл Карнеги Трэйнингийн Өөрчлөлтийн Загвар нь байгууллагын хэмжээнд өөрчлөлтийг нэгтгэн төвлөрүүлж, эерэг хандлагатай байх үе шатлалт аргаар хангах болно.

Icon

Таны хийх алхмууд

"Эрсдэл, боломжуудыг дүгнэн, нөлөөг хянаж, багийн түлхүүр гишүүдийн ахиц дэвшлийг сайтар үнэлцгээе. Хийгдэх шаардлагатай өөрчлөлтийг тодорхойлон түүний үр нөлөөг төлөвлөж түлхүүр ажилчдадаа хийж бүтээх хүсэл эрмэлзлэгийг бадраацгаая. Үр дүнтэй үйл ажиллагаа, эерэг үр дүнг авчрах өөрчлөлт нь таны дайсан биш юм!

Logo

Цахим ном татах хүсэлт

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!