Ажилтнууд тань урам зориг дүүрэн ажилладаг уу?

Цахим номын ашиг тус

изнесийн удирдагчид багаар ажиллах, манлайлах, дарамтыг даван туулах, бусдад мэдрэмжтэй байх чадваруудыг эзэмшсэн байх ёстой. Сүүлийн үеийн Дэйл Карнеги Трэйнингийн хөтөлбөрийн судалгаа нь ажилтны энгэйжментийн хамгийн чухал хүчин зүйлийн нэг болох "Шууд удирдлагатай харилцах харилцаа"-ны талаар харуулдаг. Удирдагч таны хандлага, үйлдэл ажлын таатай орчинг цогцлоох болно.

Суралцах зүйлс

Та өөрийн менежмент, харилцаа холбоо, манлайллын чадварыг тодорхойлохын тулд богино хугацааны шалгалт асуулга болно. Танд сайжруулах, мэргэших шаардлагатай талбарт чиглэсэн цуврал зааварчилгаа өгөхөөс гадна ажиллагсадтайгаа эерэг харилцааг бий болгох, тэднийг урамшуулан зоригжуулах, зорилго тавилт, тэдний хүчин чармайлтыг танихад илүү төвлөрөн сургана.

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Дэйл Карнеги Трэйнингийн Ажилтны Энгэйжментийн судалгаагаар: "Энгэйжментгүй ажилчдын 69% нь цалин хөлсийн 5-хан хувийн өсөлтийн төлөө одоогийн ажлаа орхиход бэлэн" гэж гарсан нь байж боломгүй үр дүн гарчээ. Энэхүү цахим ном нь ажилтнууддаа урам зориг өгөх, энгэйжментийн чанарыг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөөнүүдийг багтаасан байдаг.

Таны хийх алхмууд

motivationsDoText

Цахим ном татах хүсэлт
Таны өгсөн мэдээллийг манай нөхцлийн дагуу ашиглана нууцлалын бодлого.
Татаж авах

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.