Ажилтнууд тань урам зориг дүүрэн ажилладаг уу?

Цахим номын ашиг тус

Бизнесийн удирдагчид багаар ажиллах, манлайлах, дарамтыг даван туулах, бусдад мэдрэмжтэй байх чадваруудыг эзэмшсэн байх ёстой. Сүүлийн үеийн Дэйл Карнеги Трэйнингийн хөтөлбөрийн судалгаа нь ажилтны энгэйжментийн хамгийн чухал хүчин зүйлийн нэг болох "Шууд удирдлагатай харилцах харилцаа"-ны талаар харуулдаг. Удирдагч таны хандлага, үйлдэл ажлын таатай орчинг цогцлоох болно.

Хуулбар татаж авах
Icon

Суралцах зүйлс

Та өөрийн менежмент, харилцаа холбоо, манлайллын чадварыг тодорхойлохын тулд богино хугацааны шалгалт асуулга болно. Танд сайжруулах, мэргэших шаардлагатай талбарт чиглэсэн цуврал зааварчилгаа өгөхөөс гадна ажиллагсадтайгаа эерэг харилцааг бий болгох, тэднийг урамшуулан зоригжуулах, зорилго тавилт, тэдний хүчин чармайлтыг танихад илүү төвлөрөн сургана.

Icon

Яагаад хэрэгтэй вэ?

Дэйл Карнеги Трэйнингийн Ажилтны Энгэйжментийн судалгаагаар: "Энгэйжментгүй ажилчдын 69% нь цалин хөлсийн 5-хан хувийн өсөлтийн төлөө одоогийн ажлаа орхиход бэлэн" гэж гарсан нь байж боломгүй үр дүн гарчээ. Энэхүү цахим ном нь ажилтнууддаа урам зориг өгөх, энгэйжментийн чанарыг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөөнүүдийг багтаасан байдаг.

Icon

Таны хийх алхмууд

Logo

Цахим ном татах хүсэлт

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!