Arrow LeftBack
Icon Илтгэл

Workshop - Kommunikasjon og lederskap

In Person
Head with lightbulb

Cуралцах зүйлс

Fyll inn

Open book

Яагаад хэрэгтэй вэ

Fyll inn

Person standing next to flag

Гарах үр дүн

Fyll inn

Төлөвлөсөн курсын өдрүүд

Өөрийн бүс нутагт зохион байгуулагдаж байгаа курсыг олохын тулд дээрх байршлыг сонго. 

Танд тохирсон өдөр олдсонгүй юу? Энэ хөтөлбөрийг өөрийн байгууллага юмуу багтаа энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийг хүсэж байна уу? Илүү мэдээлэл авахын тулд бидэнтэй холбогдоно уу.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.