icon Танхимын сургалт

慢養父母班

詳請請見:http://www.carnegie.com.tw/course-for-personal-development-MM.php

Хөтөлбөрийн тойм

詳請請見:http://www.carnegie.com.tw/course-for-personal-development-MM.php

Icon

Cуралцах зүйлс

詳請請見:http://www.carnegie.com.tw/course-for-personal-development-MM.php

Icon

Яагаад хэрэгтэй вэ

詳請請見:http://www.carnegie.com.tw/course-for-personal-development-MM.php

Icon

Гарах үр дүн

詳請請見:http://www.carnegie.com.tw/course-for-personal-development-MM.php

Энэ хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Page 1
Next

Таны оруулсан хөтөлбөр өөр өөр газраас бүртгэгдсэн байна

Та зөвхөн нэг байршлаас хөтөлбөр оруулах ба зарим хөтөлбөр давхацсан байх талтайг анхаарна уу
Санаа бүү зов. Та бүртгэлээ үргэлжлүүлж болно. Та сонгосон нэг байршилдаа хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой тул бусад бүртгэлийг таны сонголтоор цуцлах боломжтой.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie