Мэргэжлийн трэйнинг курс болон эвэнт хайх

Дуусашгүй сонголтууд. Хязгааргүй боломж.

Онцлох курсууд
БАЙРШИЛ СОНГОХ:
Илгээх
FiltersШүүлтийг арилгах
БайршилЗасах/Нэмэх

энэ курсын огноог харахын тулд байршлаа сонгоно уу.

Төрөл

танхим

онлайн

эрэлт ихтэй

сургалтын багц

онлайн захиалга

Сэдэв

dale carnegie course

илтгэл

манлайлал

борлуулалт

үйлчилгээ

байгууллагад

people skills

youth & teen

ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

үнэгүй курсын мэдээлэл

Вебинар

Семинар Танхим

Workshop Online

Үргэлжлэх хугацаа

Олон сэдэвт хичээл

Дараалсан бүтэн өдрүүд

<2 Hours

2-3 Hours

3+ Hours

Хуваалцах

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.