Мэргэжлийн трэйнинг курс болон эвэнт хайх

Дуусашгүй сонголтууд. Хязгааргүй боломж.

Онцлох курсууд
БАЙРШИЛ СОНГОХ:
Илгээх
FiltersШүүлтийг арилгах
БайршилЗасах/Нэмэх

энэ курсын огноог харахын тулд байршлаа сонгоно уу.

Төрөл

танхим

онлайн

эрэлт ихтэй

сургалтын багц

онлайн захиалга

Сэдэв

dale carnegie курс

илтгэл

манлайлал

борлуулалт

үйлчилгээ

байгууллагад

хүний хөгжил

залуус ба өсвөр үөийнхэн

ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

үнэгүй курсын мэдээлэл

Вебинар

Семинар Танхим

Семинар Онлайн

Үргэлжлэх хугацаа

Олон сэдэвт хичээл

Дараалсан бүтэн өдрүүд

<2 цаг

2-3 цаг

3+ цаг

Хуваалцах

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.