Close

Looks like your cart is empty, please use the course finder to find available courses.

View Course Finder

เดล คาร์เนกี

Thailand

เดล คาร์เนกี ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพในตัวบุคคลและองค์กรมาแล้วทั่วโลก กว่าศตวรรษ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคนิคเฉพาะของเราในการดึงศักยภาพของผู้รับการพัฒนาทักษะ โดยยึดหลักการณ์ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในการสร้างวิสัยทัศน์ที่ว่า: การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

มีส่วนร่วมกับความสำเร็จ

หัวข้อการพัฒนาทักษะอย่างมืออาชีพ

พวกเรามุ่งมั่นในการทำให้การค้นหาหลักสูตรพัฒนาทักษะของคุณสะดวกสบาย

ความยืดหยุ่นของการฝึกอบรมอยู่ในกรอบการทำงานของเรา

ซึมซับกระบวนการของเรา

วิธีการฝึกอบรมของ เดล คาร์เนกี ได้รับการยอมรับในด้านการพัฒนาทักษะอย่างมืออาชีพ และเปลี่ยนแปลงผู้คนให้ประสบความสำเร็จและเติมเต็ม

ดูทรัพยากรทั้งหมด

ทรัพยากร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคและสิ่งที่เราได้ทำเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจและผู้คนอื่นๆ

ดูทรัพยากรทั้งหมด