Close

Looks like your cart is empty, please use the course finder to find available courses.

View Course Finder

Дэйл Карнеги

Mongolia

Дэйл Карнеги дэлхий даяар бүтэн зууныг дамжин хувь хүн болон байгууллагын гүйцэтгэлийг сайжруулсаар байна. Манай сургалтын арга зүй нь цаг үеэ даган үргэлж шинэчлэгдэж байдаг хэдий ч бизнесийн зарчмын хувьд алсын хараандаа төвлөрч ирсэн: Жинхэнэ өөрчлөлт дотроосоо эхэлдэг.

Амжилтыг бүтээ

Мэргэжлийн Түвшинд Хүргэх Сургалтын Сэдвүүд

Бид хүн бүрд тохирсон сургалтаар хангахыг зорин ажилладаг.

Манай баримталдаг тогтолцоо нь Сургалтын Уян Хатан Байдал юм.

Нөөц бололцоог харах

Нөөц

Манай сургалтын арга барил болон бусад байгууллага, хувь хүмүүст үзүүлсэн туслалцааны талаар илүүг харах

Нөөц бололцоог харах