Дэйл Карнеги Трэйнинг Монгол

Дэйл Карнегийн Монгол дахь салбар нэгж олон улсын Дэйл Карнегийн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Монголын бизнесийн орчинд тусгайлан бэлдсэн хөтөлбөрийг санал болгодог.

Бид энэ салбарт тэргүүлэх бизнесийн сургалтын шийдлүүдийг өгдөг

Дэйл Карнегийн Монгол дахь салбар 2013 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ба энэ хугацаан Монголын томоохон байгууллагуудтай байнгын хамтын ажиллагаатай болж 3000 гаруй төгсөгчидтэй болсон байна. Дэйл Карнегийн байгууллагад зориулсан шийдлүүд нь үр дүнгээ өгч олон компаниуд сургалтын үр дүнг хүртэж үйл ажиллагаа нь сайжирсаар байна.

Б.ЭНХБОЛД

ДЭЙЛ КАРНЕГИ ТРЭЙНИНГ МОНГОЛ ДАХЬ САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ

Э.ЧИНЗОРИГ

ДЭЙЛ КАРНЕГИ ТРЭЙНИНГ МОНГОЛ ДАХЬ САЛБАРЫН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

Сургалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл яг одоо бүртгүүлээрэй.

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.