icon 정규과정

Strategiska presentationer

코스 개요
Icon

교육 내용

Du tränar på att hålla presentationer. Under programmets två dagar kommer du att hålla minst sex stycken. Presentationerna filmas och utvärderas, av dig tillsammans med två av våra seniora instruktörer. Vi ser vad du som person kan göra mer av, mindre av eller annorlunda, för att leverera framgångsrika tal i din både professionella och privata vardag.

Icon

교육 목적

Du får nya verktyg och mental träning i att använda i din kommunikation. Allt i syfte att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet, inspirera mera och nå nya resultat.

Icon

교육 효과

Vi utgår från dig och din personlighet. Vi gör dig medveten om vad som gör dig unik, dina starka sidor som kommunikatör och tillsammans med dig tillför vi struktur, tydlighet och inspiration till din kommunikation.

코스 등록하기

Page 1
Next

다른 지역으로 등록되셨습니다.

한 번에 한 지역에서 코스 등록 및 추가할 수 있습니다.
하지만 이 코스에 등록할 수 있으며 이전 선택한 지역은 취소하시고 현재 지역으로 입력하시기 바랍니다.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie