icon 정규과정

Kommunikasjon og lederskap

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

코스 개요

I år vil flere hundre ledere og nøkkelpersoner løfte prestasjonene sine til et nytt nivå gjennom Kommunikasjon og lederskap. Du kan være en av dem.

Icon

교육 내용

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Icon

교육 목적

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

Icon

교육 효과

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

코스 등록하기

Page 1
Next

다른 지역으로 등록되셨습니다.

한 번에 한 지역에서 코스 등록 및 추가할 수 있습니다.
하지만 이 코스에 등록할 수 있으며 이전 선택한 지역은 취소하시고 현재 지역으로 입력하시기 바랍니다.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie