icon Program tatap muka

Kommunikasjon og lederskap

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

Ikhtisar kursus

I år vil flere hundre ledere og nøkkelpersoner løfte prestasjonene sine til et nytt nivå gjennom Kommunikasjon og lederskap. Du kan være en av dem.

Icon

Apa yang akan akan pelajari

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Icon

Mengapa Anda ingin mempelajarinya

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

Icon

Bagaimana ini akan membantu Anda

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

Daftar untuk program ini

Page 1
Next

Anda telah menambahkan kursus dari lokasi yang berbeda.

Anda hanya bisa mendaftar atau menambahkan program ke keranjang Anda dari satu lokasi setiap kalinya.
Tidak apa-apa! Anda tetap dapat mendaftar untuk kursus ini dan kami akan menghapus lokasi yang Anda pilih sebelumnya dan menggantinya dengan yang sekarang.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie