Retour
Leadership Training
Dale Carnegie Course

Kommunikasjon og lederskap

En présentiel

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

Ce que vous apprendrez

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Pourquoi vous voulez l’apprendre

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

Comment cela va vous aider

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Vous n’avez pas trouvé de date qui vous convient ? Vous voulez que ce programme soit organisé pour votre organisation ou votre équipe ? Contactez-nous pour obtenir plus de renseignements.
Ces informations que vous fournissez seront utilisées conformément aux termes de notre politique de confidentialité.
Envoyer

Restez toujours informé en recevant notre lettre d’information

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.