icon Cours en personne

Strategiska presentationer

Présentation du cours
Icon

Ce que vous apprendrez

Du tränar på att hålla presentationer. Under programmets två dagar kommer du att hålla minst sex stycken. Presentationerna filmas och utvärderas, av dig tillsammans med två av våra seniora instruktörer. Vi ser vad du som person kan göra mer av, mindre av eller annorlunda, för att leverera framgångsrika tal i din både professionella och privata vardag.

Icon

Pourquoi vous voulez l’apprendre

Du får nya verktyg och mental träning i att använda i din kommunikation. Allt i syfte att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet, inspirera mera och nå nya resultat.

Icon

Comment cela va vous aider

Vi utgår från dig och din personlighet. Vi gör dig medveten om vad som gör dig unik, dina starka sidor som kommunikatör och tillsammans med dig tillför vi struktur, tydlighet och inspiration till din kommunikation.

S’inscrire à ce cours

Page 1
Next

Vous avez ajouté un cours d’un lieu différent.

Vous pouvez seulement vous inscrire ou ajouter à votre panier des cours d’un seul lieu à la fois.
Pas de problème ! Vous pouvez toujours vous inscrire à ce cours et nous supprimerons le lieu précédemment sélectionné en le remplaçant par le lieu actuel.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie