icon Cours en personne

Kommunikasjon og lederskap

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

Présentation du cours

I år vil flere hundre ledere og nøkkelpersoner løfte prestasjonene sine til et nytt nivå gjennom Kommunikasjon og lederskap. Du kan være en av dem.

Icon

Ce que vous apprendrez

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Icon

Pourquoi vous voulez l’apprendre

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

Icon

Comment cela va vous aider

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

S’inscrire à ce cours

Page 1
Next

Vous avez ajouté un cours d’un lieu différent.

Vous pouvez seulement vous inscrire ou ajouter à votre panier des cours d’un seul lieu à la fois.
Pas de problème ! Vous pouvez toujours vous inscrire à ce cours et nous supprimerons le lieu précédemment sélectionné en le remplaçant par le lieu actuel.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie