Arrow LeftBack
Icon Dale Carnegie Course

Kommunikasjon og lederskap

In Person

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

Voir date et lieux
Head with lightbulb

Ce que vous apprendrez

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Open book

Pourquoi vous voulez l’apprendre

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

Person standing next to flag

Comment cela va vous aider

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

Dates du prochain cours

Sélectionnez un site ci-dessus pour trouver les dates des cours dans votre région. 

Vous n'avez pas trouvé de date qui vous convenait? Vous voulez que ce programme soit offert à votre organisation ou à votre équipe? Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.