icon Curso presencial

Strategiska presentationer

Descripción general del curso
Icon

Lo que aprenderás

Du tränar på att hålla presentationer. Under programmets två dagar kommer du att hålla minst sex stycken. Presentationerna filmas och utvärderas, av dig tillsammans med två av våra seniora instruktörer. Vi ser vad du som person kan göra mer av, mindre av eller annorlunda, för att leverera framgångsrika tal i din både professionella och privata vardag.

Icon

Por qué lo deseas aprender

Du får nya verktyg och mental träning i att använda i din kommunikation. Allt i syfte att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet, inspirera mera och nå nya resultat.

Icon

Cómo te ayudará

Vi utgår från dig och din personlighet. Vi gör dig medveten om vad som gör dig unik, dina starka sidor som kommunikatör och tillsammans med dig tillför vi struktur, tydlighet och inspiration till din kommunikation.

Registrarse en este curso

Page 1
Next

Añadiste un curso de una ubicación diferente.

Solo puedes registrar o añadir cursos a tu carro de una ubicación a la vez.
¡No te preocupes! De todos modos te puedes registrar en este curso y eliminaremos la ubicación que seleccionaste antes y la reemplazaremos por la actual.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie