icon Curso presencial

Kommunikasjon og lederskap

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

Descripción general del curso

I år vil flere hundre ledere og nøkkelpersoner løfte prestasjonene sine til et nytt nivå gjennom Kommunikasjon og lederskap. Du kan være en av dem.

Icon

Lo que aprenderás

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Icon

Por qué lo deseas aprender

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

Icon

Cómo te ayudará

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

Registrarse en este curso

Page 1
Next

Añadiste un curso de una ubicación diferente.

Solo puedes registrar o añadir cursos a tu carro de una ubicación a la vez.
¡No te preocupes! De todos modos te puedes registrar en este curso y eliminaremos la ubicación que seleccionaste antes y la reemplazaremos por la actual.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie