Back
Leadership Training
Dale Carnegie Course

Kommunikasjon og lederskap

In-Person

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

What You’ll Learn

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Why you want to learn it

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

How it will help you

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Didn't find a date that worked for you? Want this programme delivered for your organization or team? Contact us to get more information.
This information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.
Submit

It's easy to keep current when you get our newsletter

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.