Έχετε προσθέσει Πρόγραμμα από διαφορετική περιοχή.

Μπορείτε να εγγραφείτε και να προσθέσετε προγραμματα από μόνο μια τοποθεσια κάθε φορά.
Είναι Εντάξει! Ακόμη μπορείτε να εγγραφείτε για αύτο το πρόγραμμα και θα αφαιρέσουμε την τοποθεσία που επιλέξατε προηγουμένως και θα την αντικαταστήσουμε με την τρέχουσα.
Cancel Continue
icon In-Person Πρόγραμμα
Dale Carnegie Course: Αποτελεσματική Επικοινωνία & Σωστές Ανθρώπινες Σχέσεις / Δεξιότητες επιτυχίας.
Αυτό το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε τις δεξιότητες επικοινωνίας που είναι απαραίτητες για να ενισχύσετε τις διαπροσωπικές σχέσεις, να αναπτύξετε μια σωστή στάση και να κερδίσετε την εμπιστοσύνη και να βάλετε τον απαιτούμενο ενθουσιασμό στο χώρο εργασίας σας.
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn

This event is closed.