Стратегии за справяне с конфликтите в екипа

Ползите от тази електронна книга

Когато даден играч в отбора има разногласия с друг, лидерът трябва да е готов и способен да отстрани проблемите директно и възможно най-бързо. Когато познавате различните стратегии за разрешаване на конфликтите, ще можете по-лесно да видите нещата от нечия друга гледна точка на друго лице, да включите членовете на екипа си и да работите ефективно в сложни ситуации преди да са станали парализиращи за успеха на екипа - и най-вече преди да се е стигнало до ръкопашен бой.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Управлението на конфликтите е предизвикателство, а в днешната бързо изменяща се среда приятелското и продуктивно взаимодействие между хората е по-важно от всякога. Разгледайте 11 стъпки, които ви позволяват да разберете къде са източниците на конфликти, да се занимавате с факти, а не с емоции, и да разработвате ефективни стратегии за решаване на проблема, за да напредвате. Получете насоки как да използвате различията в работата, така че да доведат до положителни резултати и запазят непокътнати връзките на екипа.

Icon

Защо се нуждаете от това

За да поддържат постоянен успех в съвременните вечно променящи се обстоятлества в бизнеса, ръководителите на екипи понякога трябва да се занимават с разногласия, които често водят до конфликти дори и в най-интелигентните отбори. Като ръководител на екипа е необходимо да насърчавате всеки един от членовете на постоянно да се стреми екипът да постигне изключителни резултати. Когато идеите и личностите се пресичат, конфликтът е не само възможен, но и вероятен!

Icon

Какво ще постигнете с това

Конфликтът обикновено е резултат от противоположни гледни точки, но ако го възприемате като естествен обмен на идеи, той може да се окаже полезен. С ясната представа за проблемите и замесените хора можете бързо и ефективно да разрешите конфликта. Изкарайте екипа си на единен фронт и променете фокуса към осъществяване на диалог!

Logo

Получи електронната книга сега

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!