Наръчник по управление на продажбите

Ползите от тази електронна книга

Успешните лидери по продажбите държат да демонстрират колко завладяваща е дейността им. Връзката между мениджърите и членовете на техните екипи е един от основните показатели за ангажираността на служителите и успеха на екипа. Когато мениджърите поемат активна и поддържаща роля при определянето на целите и отговорността за членовете на екипа, хората им усещат промяната и влагат повече сили в постигането на резултати.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Ще Ви запознаем с 5-те двигателя на вдъхновяващото лидерство в продажбите, като започнем с анализа на Вашия собствен стил на контакти с хората. Ще усвоите нови умения за общуване и ще откриете ефективни методи да повишите чувството за отговорност у членовете на екипа си. Разработете ясен план за процеса на продажбите, който да определя целите за изпълнение, вдъхновява служителите и гарантира, че служителите Ви разполагат с адекватни познания за продуктите и разбират значението на отношението си към клиентите. И всичко за нула време!

Icon

Защо се нуждаете от това

Повечето ръководители на продажбите биха искали да повишат ефективността си и да станат по-способни да се справят с предизвикателствата на работното място. С ефикасни методи на обучение влиятелният мениджър продажби може да помогне на екипа да развие умения, с които би могъл да постигне целите си при продажбите, а а допълнителната полза е изграждането на доверие с членовете на екипа. Мениджърът по продажбите е отговорен не само за създаването на основан на доверието и отговорността трудов климат, но и за разработването на платформа, която постоянно да осигурява положителни резултати .

Icon

Какво ще постигнете с това

Може би най-ценната полза от тази електронна книга, в дългосрочен план, е новият и проницателен начин, по който бихте започнали да анализирате собствените си човешки отношения. Успешните лидери осъзнават необходимостта от изграждане на доверие, уважение и обвързаност. Те наистина искат да разберат какво вдъхновява отделните хора в екипите им и съумяват да мотивирата за върховите постижения. Това не са просто бизнес умения; това са уроците на живота!

Logo

Получи електронната книга сега

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!