Ефективност при продажбите: Как да се справим с възраженията

Ползите от тази електронна книга

Докато има бизнес, който да бъде управляван, ще има възражения, които трябва да преодолявате. Тази електронна книга ще Ви покаже стъпките да се справите с възраженията, като изслушвате оплакванията, задавате въпроси, за да разберете, проявявате благосклонност, за да покажете разбиране, реагирате, и в крайна сметка прецените дали клиентът е готов или не да продължи напред.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Ще откриете 5-те основни стъпки за преодоляване на възраженията. Ще осъзнаете, че не всички възражения са рационални, а повечето са на емоционална основа. Научете се да реагирате и на емоционалните нужди на клиента си, освен на всички други пречки, които може би го възпрепятстват да направи покупката.

Icon

Защо се нуждаете от това

Преодоляването на възраженията не е нужно, само за да осъществите дадена продажба; става въпрос за изграждане на връзки. Това е Вашият шанс да покажете на клиентите си, че не само ги слушате, но и ги чувате. И когато клиентите Ви се почувстват разбирани, вероятността за бъдещи сделки се увеличава.

Icon

Какво ще постигнете с това

Когато възраженията са разрешени задоволително, получавате нещо повече от сделка -осъществявате връзка. Ефективното разрешаване на възраженията е процес, който включва внимателно, съпричастно слушане и едновременно положителен истинсски отговор на опасенията на клиента. Усвоите ли това умение, ще бъдете приятно изненадани от диаграмата на увеличените продажби!

Logo

Получи електронната книга сега

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!