Ефективност при продажбите: Как да се справим с възраженията

Ползите от тази електронна книга

Докато има бизнес, който да бъде управляван, ще има възражения, които трябва да преодолявате. Тази електронна книга ще Ви покаже стъпките да се справите с възраженията, като изслушвате оплакванията, задавате въпроси, за да разберете, проявявате благосклонност, за да покажете разбиране, реагирате, и в крайна сметка прецените дали клиентът е готов или не да продължи напред.

Изтеглете копието си
Icon

Какво ще научите

Ще откриете 5-те основни стъпки за преодоляване на възраженията. Ще осъзнаете, че не всички възражения са рационални, а повечето са на емоционална основа. Научете се да реагирате и на емоционалните нужди на клиента си, освен на всички други пречки, които може би го възпрепятстват да направи покупката.

Icon

Защо се нуждаете от това

Преодоляването на възраженията не е нужно, само за да осъществите дадена продажба; става въпрос за изграждане на връзки. Това е Вашият шанс да покажете на клиентите си, че не само ги слушате, но и ги чувате. И когато клиентите Ви се почувстват разбирани, вероятността за бъдещи сделки се увеличава.

Icon

Какво ще постигнете с това

Когато възраженията са разрешени задоволително, получавате нещо повече от сделка -осъществявате връзка. Ефективното разрешаване на възраженията е процес, който включва внимателно, съпричастно слушане и едновременно положителен истинсски отговор на опасенията на клиента. Усвоите ли това умение, ще бъдете приятно изненадани от диаграмата на увеличените продажби!

Logo

Получи електронната книга сега

Thank You!